Tuesday, November 17


gah giderim medreseye
ders okurum hak için
gah giderim meygedeye
dem çekerim aşk için

No comments: