Sunday, June 7

sessiz study'de içimden konuşuyorum ama yine gürültü oluyor

kurduğumuz cümleleri hep şu anla ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Ya da bunu istemsiz yapıyoruz. O zaman alakasız söz yok, alakasız dinleyici var.

No comments: